ÇALIŞMA POLİTİKALARIMIZ


KALİTE POLİTİKAMIZ

• Kaliteyi hedefleyip, gözden geçirme yaklaşımını kullanarak mevcut hali daha iyi hale sokabilmek için “Bütünsel Kalite Yöntemi”ni kullanmaktayız.

• Yaratıcı ve yenilikçi düşünceler, ürünler üretmek için çalışanları sürekli öğrenmeye ve gelişmeye teşvik ederek iletişim ve eğitim imkanlarını aktif olarak kullanmaktayızç

• Etik kurallar çerçevesinde rekabet koşullarına uyum sağlamakta ve çeşitlilik, kalite konusunda sektörün lideri olmak için elimizden geleni yapmaktayız.

• Çalışan, müşteri, tedarikçi ve çözü ortaklarımızın memnuniyetini her geçen gün daha da fazla arttırmak için çalışmaktayız.

• ISO 9001 kalite yönetim sistemi standartlarına göre çalışarak çevreye duyarlı üretim prosesleri geliştirmekteyiz.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Çevreyle ilgili tüm uluslararası standartlara uymaktayız.

• Çevresel etkilerimizi kontrol altında tutmakta ve bu etkiyi azaltmak için iyileştirme faaliyetlerine devam etmekteyiz.

• Enerji ve su kullanımının düşürülmesi konusunda faaliyetler planlayıp, hayata geçirmekte ve kayak kullanımında verimliliği gözetmekteyiz.

• Enerji kullanımında, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaktayız.

• Çevre bilincinin oluşturulması ve bu bilincin korunası için eğitim ve gelişim imkanları sağlamaktayız.
İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

• Sağlıklı ve güvenli iş ortamını tüm paydaşlarımız için sağlar ve her daim daha iyisi için sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliği sağlarız.

• İş güvenliğini kültürümüz olarak benimsemekte, “sıfır kaza” hedefi doğrultusunda çalışmaktayız.

• Yenilikçi teknoloji ve uygulamaları takip ederek dünya standartlarına uymakta, faaliyet alanlarımızdaki tüy yasal mevzuatlara uymaktayız.

•Etkin risk değerlendirme sistemimizle tehlikeleri kaynağında yok etmeyi amaçlarız.

• Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği hakkında bireysel sorumluluk bilinci, farkındalık ve yetkinlik kazandırmak için sürekli eğitim vermekte ve gerekli kaynakları temin etmekteyiz. Sertifikalar Sertifikalar Sertifikalar Sertifikalar Sertifikalar Sertifikalar Sertifikalar